Tietosuojaseloste

Rekisteri- /
tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

TRIO Group Oy
Kauppakatu 17 B (3. krs)
80100 Joensuu
Y-tunnus: 2935974-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joona Turunen
Sähköposti: joona.turunen(ät)triogroup.fi

3. Rekisterin nimi

Lahjakorttiverkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen TRIO Group Oy:n sekä TRIO Group Oy:n verkkokauppa-alustaa käyttävän palveluntarjoajan (esim. keilahalli, jonka lahjakortteja myydään) väliseen asiakas- ja yhteistyösuhteeseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on asiakkaan tekemien tilausten käsittely ja asiakkaan ostaman palvelun mahdollistaminen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:
– Etu- ja sukunimi & mahdollisen organisaation nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite /-osoitteet, joihin tilausvahvistus ja/tai tuote voidaan toimittaa
– Tilausta koskevat mahdolliset lisätiedot, joita asiakas voi syöttää
– Tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi sähköpostitse) + IP-osoite

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Lähteenä on
rekisteröity itse.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien
ryhmät

Tiedot on
tallennettu Googlen palvelimille, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen
vaatimukset.

TRIO Group Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Järjestelmää käyttävä palveluntarjoaja (esim. keilahalli, joka tarjoaa lahjakorttejaan palvelussa) käyttää järjestelmän tietoja nimenomaiseen tarkoitukseen, eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle. Kyseinen palveluntarjoaja voi käyttäa tietoja sähköpostitse lähetettäviin uutis- ja tarjouskirjeisiin, mikäli asiakas hyväksyy tämän erikseen.

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja
säilytetään ja käsitellään Google Cloud:n palvelimilla. Google Cloud
täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen
käsittelystä.

10. Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit

Henkilöä koskevat tilaustiedot tuhotaan automaattisesti viiden vuoden (60 kk) kuluttua tilauksen toimittamisesta. Viiden vuoden säilytysaika turvaa myös esimerkiksi neljä (4) vuotta voimassa olevien sarjalipputuotteiden voimassaolon tarkistamisen.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä
on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia
rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjän
on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot
ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin
tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin
käsiteltiin.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät
pyynnöt

Henkilötietojen
käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun
rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta
koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö
rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse.
Pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus.

Rekisterinpitäjä
voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai
käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjä
voi tarvittaessa pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä
virallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla tavalla, sen
varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön
liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.